Ger Breur Glaskunst hecht veel waarde aan de privacy van bezoekers van de website. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder er toestemming voor te vragen.

Zodra je de website bezoekt worden de volgende gegevens bewaard:

  • IP-adres
  • Woonplaats
  • Je e-mailadres als je beoordelingen of vragen plaatst op deze website
  • Je e-mailadres als je deze communiceert
  • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om van of naar deze website te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina‚Äôs die je op de site geraadpleegd hebt

We gebruiken de informatie om:

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst en voor een snelle en veilige afhandeling van je vraag of bestelling.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Ger Breur Glaskunst is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die is vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met Ger Breur Glaskunst via info@gerbreurglaskunst.nl